Chất Lượng Hình Ảnh

  • Hình ảnh và ảnh in có độ phân giải cao.
  • Có thể in màu Sepia, đen trắng và in màu.
  • Lựa chọn chụp 4 hình liên tiếp hoặc chụp riêng từng hình.
  • Khung ảnh tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu.
  • Hình ảnh có thể chia sẻ trên các mạng xã hội.